dinsdag 3 juli 2012

PvdA laat NL 200 miljoen verliezen en spekt duitsers en indonesie

PvdA laat NL 200 miljoen verliezen en spekt duitsers en indonesie

De Indonesische tankorder gaat aan de neus van Nederland voorbij. De Indonesiërs bestellen het materieel nu bij onze oosterburen. Met dank aan de PvdA! De mensenrechten deugen niet in Indonesië, volgens de socialisten. Daarom mogen de oude Nederlandse Leopards niet naar het land waar Nederland een lange geschiedenis mee heeft.
Een onbegrijpelijk standpunt van een partij die zich in internationaal opzicht afzondert. Zelfs een laatste poging van het kabinet om de lucratieve transactie politiek mogelijk te maken, was voor de PvdA een brug te ver. De kortzichtigheid van de huidige PvdA-partijleiding is ingegeven door nationale, politieke motieven. Want volgens de Europese richtlijnen waren er geen bezwaren tegen de verkoop aan Indonesië.
De naderende verkiezingen hebben het hoofd van PvdA-leider Samsom op hol gebracht. De man is nog onervaren als het gaat om het buitenlandse beleid. Voor iemand met aspiraties voor het premierschap is het kwalijk dat hij zijn ogen sluit voor het Nederlands belang. Daar komt nog bij dat de PvdA in de volgende regeerperiode een miljard euro wil besparen op de krijgsmacht. Nu is er de mogelijkheid om geld te besparen en de opbrengsten goed te besteden, maar geeft de PvdA niet thuis.
Nu is indonesie grotendeels niet geschikt voor tanks, zeker niet in de moesson tijd, maar in steden zijn het zo ongeveer massa vernietiging wapens. Het wachten is op de beelden.
Tevens krijgt indonesie van NL elk jaar 250 miljoen, dus we hadden 50 miljoen daar kunnen ‘besparen’.
Nu de tanks van duitsland gekocht gaan worden, de EU richtlijnen zijn immers helemaal goedkeurend omtrent de tanks voor indonesie, zijn we feitelijk sponsor met ‘dubbel verlies’
En dat nu is de pvda te voeten uit, decennia lang al, mogelijk gemaakt door politiek-domme mensen…
En als het waar is dat indonesie in rap tempo islamitisch aan het worden is, dan schopt men indirect hier ook menig islamiet tegen de schenen en daaronder zijn vele pvda stemmers.