donderdag 21 februari 2013

Weer PvdA in opspraak en opgestapt met pensioendeel en wachtgeld

PVDA opspraak wethouder Eelco Taams neemt afscheid van Oostzaan
OOSTZAAN - Na bijna 10 jaar wethouderschap voor de PvdA in Oostzaan neemt Eelco Taams afscheid.
De receptie vindt plaats op donderdag 7 maart. Het vertrouwen in de wethouder werd eind januari door de gemeenteraad van Oostzaan opgezegd.
Taams was onder meer verantwoordelijk voor Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen, Wonen, Onderwijs, Sport en Cultuur, Verkeer en het Centrumplan. De wethouder kwam in opspraak door de gang van zaken rond vereniging ‘De Wereld’.
Na een motie van wantrouwen besloot hij zijn functie neer te leggen.
(Uiteraard met behoud van pensioen deel en wachtgeld...) iets dat bij ontslag nemen niet kan.) Krijgt een oneervol ontslagen militair een receptie van de baas?) dus door de belastingbetalers gedokt...)

zondag 17 februari 2013

PvdA dist politiek domme mensen ontelbaarste blah blah verhaal voor en LPF toestanden in Rotterdam (alweer)

PvdA dist politiek domme mensen ontelbaarste blah blah verhaal voor en LPF toestanden in Rotterdam (alweer)

Bent u zo een politiek domme nederlander die nog in de meermaals pvda mea culpas, wir habe es nicht gewust, sorry, we moeten er van leren, we gaan het beter doen etc enz enz tuint?
Kritiek PvdA-denktank op regeerakkkoord
(Er gaat weer niks veranderen, behalve het sentiment bij politiek-dommen en ‘kort geheugigen’…)

DEN HAAG -Monika Sie Dhian Ho, directeur van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, heeft flinke kritiek op het regeerakkoord.  (En dus op de pvda zelf)
Zij vindt dat het kabinet bezig is met „een pure versoberingsagenda”. Zo noemt ze het „heel onverstandig de WW te versoberen in crisistijd”.

Sie zegt dit zaterdag in een interview met Trouw. Later op de dag presenteert ze in Amsterdam een rapport van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), zoals de PvdA-denktank heet.
Volgens haar staat de strekking daarvan „op gespannen voet met het kabinetsbeleid”. (En dus met de pvda zelf)

Sie vindt overigens niet  (u schrok nu weer wakker?)   dat het regeerakkoord met de VVD nu moet worden aangepast, zei ze eerder deze week in NRC Handelsblad.
In het rapport van de WBS staat dat de PvdA de afgelopen decennia te veel is doorgeslagen naar een liberale koers, die alleen uitgaat van economische groei.

De markt is te dominant geworden.
(En hoe kan dat toch, door al die keren medewerking van de pvda? oh ja dat is het ! En leuk weer, bla bla bla, maar KAN men het nog omkeren of terugdraaien? nee, kortom men rekent op uw domheid)
Volgens Sie moeten sociaaldemocraten meer oog hebben voor klassieke sociaaldemocratische waarden als goed werk, verheffing en verbinding. „Rust mensen zo toe dat ze de onzekerheden van het bestaan aankunnen.”
(Een zekerheid in het bestaan is een pvda die telkens weer zo blaaahhttt en mensen die er wederom keer op keer in tuinen)
Onderwijl in Rotterdam vechten de pvda-ers elkaar weer de tent uit. LPF toestanden zijn er niks bij zowat, die bedreigden immers slechts henzelf, niet anderen uit eigen club…
Daar waar ook een illegaal internaat werd gedoogd door de deelgemeente fijenoord.
Dus het maatschappelijk werk aldaar, denk ik, is ook des PvdA's

donderdag 14 februari 2013

PvdA perst nederlanders uit als melkkoeien, minder salaris en hogere lasten, NL

http://stemgeenpvdanooitmeer.wordpress.com over de nep-huurverlaging van 9 naar 6 procent.

En meer pvda links lullen en rechts vullen debunks aldaar.

Politici zorgen goed voor hun salaris, geen teruggang, goed pensioen (weet u wie dat beheert ?) belachelijke wachtgelden regelingen.

Kopen banken zonder ons te vragen, sleuren NL als gekke geld smijtende Henkie de EU in (tegen de wil van het merendeel van de pvda leden indertijd wiens stemmen werden 'gewogen !!!!!!!!!!!)

Pvda stemmen, (net als cda en vvd) is masochisme, steeds minder tegen meer geld dokken, per saldo verlies, keer op keer.

Houdt NL in een neerwaartse spiraal, stem pvda / vvd / cda . . .  (en kijk nog eens goed naar D66 die veel van dit burger uitpersen mogelijk maakte..)